King Size Almond Joy 3.22oz

Product code: 12369

Pack: 18

Upc: 0-34000-00522-2

King Size Baby Ruth Candy Bar 3.7oz

Product code: 12370

Pack: 18

Upc: 0-99900-19688-3

King Size Caramello Bar 2.7oz

Product code: 12372

Pack: 18

Upc: 0-345240-6

King Size Chunky 2.5oz

Product code: 12373

Pack: 24

Upc: 0-99900-53288-9

King Size Kit Kat Big Kat 3oz

Product code: 12377

Pack: 16

Upc: 0-34000-24522-2

King Size Kit Kat Candy Bar 3oz

Product code: 12378

Pack: 24

Upc: 0-34000-00229-0

King Size M&M's Caramel 3.27oz

Product code: 12380

Pack: 24

Upc: 0-40000-50885-4

King Size M&M's Peanut 3.27oz

Product code: 12381

Pack: 24

Upc: 0-40000-00432-5

King Size M&M's Peanut Butter 2.83oz

Product code: 12382

Pack: 24

Upc: 0-40000-38060-3

King Size M&M's Plain Candy 3.14oz

Product code: 12383

Pack: 24

Upc: 0-40000-42024-8

King Size M&M's Pretzel 2.83oz

Product code: 12384

Pack: 24

Upc: 0-40000-54651-1

King Size Milky Way Candy 3.63oz

Product code: 12387

Pack: 24

Upc: 0-40000-00401-1

King Size Mounds 3.22oz

Product code: 12388

Pack: 18

Upc: 0-34000-05210-5

King Size Mr Goodbar Candy Bar 2.6oz

Product code: 12389

Pack: 18

Upc: 0-34000-00223-8

King Size Pay Day Candy Bar 3.4oz

Product code: 12390

Pack: 18

Upc: 0-10700-96327-7

King Size Reese's Cup 2.8oz

Product code: 12393

Pack: 24

Upc: 0-34000-00480-5

King Size Reese's Outrageous 2.95oz

Product code: 15425

Pack: 18

Upc: 0-34000-41200-6

King Size Reese's Pieces 3oz

Product code: 12395

Pack: 18

Upc: 03400016501

King Size Reese's Sticks 3oz

Product code: 12396

Pack: 24

Upc: 0-342030-0

King Size Snickers Candy Bar 3.29oz

Product code: 12400

Pack: 24

Upc: 0-40000-00263-5

King Size Turtles Candy Bar 2.3oz

Product code: 12403

Pack: 24

Upc: 8-72181-00504-0

King Size Whatchamacallit 2.6oz

Product code: 12406

Pack: 18

Upc: 03400029903

King Size Whozeewhatzit 2.6oz

Product code: 15902

Pack: 18

Upc: 0-34000-44388-8